Дума Описание
цол цолът, цола, мн. цолове, (два) цола, м. Единица мярка за дължина, равна на 2,6 см. с която се измерва ширината на тръби, канели, муфи и др. // прил. цолов, цолова, цолово, мн. цолови.