Дума Описание
цокъл мн. цокли, (два) цокъла, м. 1. Долна част на външна стена на сграда или колона, която е малко издадена. 2. Облицовка на долната част на стена. Мраморен цокъл. 3. Измазана долна част на стена. 4. Метална част на електрическа крушка, която се завива на определеното място.