Дума Описание
цицка мн. цицки, ж. 1. Цица. 2. Зърно на гърда. 3. Разг. Каучуково изделие с такава форма за изкуствено хранене на малки деца и животни. 4. Малък издатък с отвор на съд за течности, от който се пие.