Дума Описание
циция мн. циции, м. Разг. Пренебр. Скъперник.