Дума Описание
цица мн. цици, ж. Разг. Жарг. 1. Женска гърда; бозка. 2. Гърда на мъж.