Дума Описание
цифра мн. цифри, ж. 1. Писмен знак за отбелязване на число. 2. Обикн. ед. Сума, показател изразен числово. // прил. цифрен, цифрена, цифрено, мн. цифрени. Цифрени стойности. // прил. цифров, цифрова, цифрово, мн. цифрови. • Арабски цифри. Писмени знаци, които се употребяват в Европа, за отбелязване на числа, след заемането им от арабите през вековието. • Римски цифри. Писмени знаци за отбелязване на числа, използвани от римляните. • Цифром. С цифри. • Словом и цифром. Абсолютно точно; ни повече, ни по-малко.