Дума Описание
цитра мн. цитри, ж. Малък струнен музикален инструмент, на който се свири с плектрон.