Дума Описание
цитология само ед. Спец. Наука за растителните и животинските клетки.