Дума Описание
цитатничество само ед. Прекалена употреба на цитати.