Дума Описание
цитат мн. цитати, (два) цитата, м. Точна, буквална извадка от текст, която се използва за потвърждение на изказано мнение.