Дума Описание
цистерна мн. цистерни, ж. 1. Иззидано в земята хранилище за течности. 2. Голям резервоар за съхраняване на течности. 3. Автомобил или вагон за превозване на течности в специален резервоар. Вагон-цистерна.