Дума Описание
циркуляр мн. циркуляри, (два) циркуляра, м. 1. Разпореждане, което се изпраща до подведомствени учреждения. 2. Спец. Дисков трион. // прил. циркулярен, циркулярна, циркулярно, мн. циркулярни.