Дума Описание
циркулирам циркулираш, несв. и се. 1. Извършвам циркулация. 2. Движа се постоянно между две точки. Автобусът циркулираше от центъра до хижата. 3. Прен. Разг. Разпространявам се. 4. Разг. Пренебр. Движа се насам-натам, мотая се.