Дума Описание
циркулация мн. циркулации, ж. Движение в кръг, в затворена система. Циркулация на течност в охладителна система на автомобил.