Дума Описание
цирк циркът, цирка, мн. циркове, (два) цирка, м. 1. Истор. В древния Рим — открита сграда с арена за конни надбягвания, състезания, борба с диви зверове и др. 2. Вид театрално изкуство, включващо акробатика, жонглиране, клоу-нада, илюзионизъм, дресиране на животни и др. 3. Постройка, в която се представя такова изкуство. 4. Само ед. Представление на такова изкуство. 5. Прен. Разг. Смешно зрелище, шумен или забавен епизод. // прил. цирков, циркова, цирково, мн. циркови (във 2, 3 и 4 знач.). Цирково изкуство. Циркова площадка. Цирков спектакъл.