Дума Описание
цинобър само ед. 1. Минерал с аленочервен цвят, който се използва за правене на червени бои. 2. Яркочервена боя.