Дума Описание
цинкография само ед. Приготвяне на цинкови клишета за печат по фотомеханичен начин.