Дума Описание
цинизъм мн. цинизми, (два) цинизъма, м. 1. Нагло поведение или отношение, изразяващо пренебрежение към моралните норми. 2. Обикн. мн. Груби, безсрамни думи. Говоря цинизми.