Дума Описание
цилиндър мн. цилиндри, (два) цилиндъра, м. 1. Геометрично тяло, получено при въртене на правоъгълник около едната му страна като ос. 2. Предмет с такава форма. Цилиндър на двигател с вътрешно горене. 3. Висока твърда шапка с такава форма и с малка периферия. Всички господа бяха с фракове и цилиндри.