Дума Описание
цилиндричен цилиндрична, цилиндрично, мн. цилиндрични, прил. Който е с форма на цилиндър. Цилиндричен съд.