Дума Описание
цикъл мн. цикли, (два) цикъла, м. 1. Период, през който се редуват едни и същи астрономически явления. Годишен цикъл на въртене на Земята. 2. Съвкупност от явления и процеси, които са свързани и се извършват в определен ред през известен период. Производствен цикъл. 3. Група творби, обединени от общ признак или близка тематика. Цикъл от разкази. Цикъл лекции.