Дума Описание
цигу-мигу междум. За наподобяване на свирене, обикновено неумело.