Дума Описание
цигулка мн. цигулки, ж. Лъково-струнен музикален инструмент с четири струни, който има най-големи технически и художествени възможности и е с най-висока звучност. Концерт за цигулка и оркестър. • Свиря първа цигулка. Командвам, ръководя.