Дума Описание
цигара мн. цигари, ж. Тръбичка от тънка хартия, в която е поставен ситно нарязан тютюн за пушене. Паля цигара след цигара. // прил. цигарен, цигарена, цигарено, мн. цигарени. Цигарен дим.