Дума Описание
циганя се циганиш се, мин. св. циганих се, мин. прич. циганил се, несв. Разг. Проявявам дребнавост, скъперничество. Недей да се циганиш га пет лева.