Дума Описание
циганка мн. циганки, ж. 1. Жена, която принадлежи към скитническа народностна група с индийски произход, живееща в различни страни. 2. Прен. Лъжлива, бедна или мръсна жена.