Дума Описание
циганин мн. цигани, м. 1. Лице, което принадлежи към скитническа народностна група с индийски произход, живееща в различни страни. 2. Прен. Пренебр. Лъжлив, беден или мръсен човек. // прил. цигански.