Дума Описание
цивилизация мн. цивилизации, ж. 1. Степен на общественото развитие и материалната култура, характерни за обществено-политическа формация. Древногръцка цивилизация. В търсене на извънземни цивилизации. 2. Висока степен на развитие и материална култура.