Дума Описание
цивилен цивилна, цивилно, мн. цивилни, прил. 1. Който не носи военна или друга униформа. Цивилен полицай. 2. За облекло - който не е униформен. Цивилно облекло.