Дума Описание
циан само ед. Спец. Безцветен силноотровен газ с миризма на горчив бадем, съединение на въглерод и азот.