Дума Описание
цех цехът, цеха, мн. цехове, (два) цеха, м. 1. Отделение от фабрика или завод, където се извършва специализиран производствен процес. Ремонтен цех. 2. Истор. Професионално сдружение на занаятчии през феодализма. //прил. цехов, цехова, цехово, мн. цехови.