Дума Описание
церител церителят, церителя, мн. церители, м. Човек, който цери; лечител.