Дума Описание
церемоня се церемониш се, мин. св. церемоних се, мин. прич. церемонил се, несв. Разг. Провявам излишна вежливост, прекалено внимателен съм. Няма какво да се церемонишс този измамник.