Дума Описание
церемония мн. церемонии, ж. 1. Тържествено честване на нещо по предварително изработен или традиционно утвърден ред. Сватбена церемония. 2. Прен. Вежливост, проява на внимание. Без церемонии.