Дума Описание
цепка мн. цепки, ж. 1. Разцепено място на дреха или тъкан. 2. Незашито място в долната част на горна дреха; шлиц. Пола със странична цепка. 3. Специален отвор в предната част на панталон. 4. Тесен отвор; пролука, цепнатина.