Дума Описание
цепелин мн. цепелини, (два) цепелина, м. Въздухоплавателен апарат с продълговата форма, който е напълнен с лек газ и се движи с малка скорост; дирижабъл.