Дума Описание
цепач мн. цепачи, м. Човек, който цепи дърва.