Дума Описание
центрофуга мн. центрофуги, ж. 1. Апарат за механично разделяне на нееднородни смеси под действието на центробежните сили. 2. Машина или част от машина за отделяне на вода от тъкани (в перални машини). Когато работи центрофугата, пералната машина не трябва да вибрира силно. // прил. центрофугален, центрофугална, центрофугално, мн. центрофугални.