Дума Описание
централизъм само ед. Система на управление, при която дейността се ръководи от един център. // прил. централистичен, централистична, централистично, мн. централистични.