Дума Описание
централизация мн. централизации, ж. Съсредоточаване в един център, подчиняване на един център. Централизация на управлението.