Дума Описание
централа мн. централи, ж. 1. Седалище на главно управление на предприятие или учреждение, което има клонове. Търговска централа. 2. Електроцентрала. 3. Апаратура на телефонна линия. Автоматична телефонна централа.