Дума Описание
центнер мн. центнери, (два) центнера, м. Мярка за тежина, равна на сто килограма.