Дума Описание
ценови ценова, ценово, мн. ценови, прил. • Ценова политика. Политика за движението на цените, следвана от държавата или от производителите и търговците. • Ценови шок. Рязко покачване на цените на стоки и услуги.