Дума Описание
ценност ценността, мн. ценности, ж. 1. Само ед. Стойност, значимост. 2. Само мн. Предмети, които имат висока цена. Банката съхранява ценности на граждани в трезорите си. 3. Материална или духовна придобивка. Културни ценности.