Дума Описание
цензура мн. цензури, ж. 1. Само ед. Преглед на произведения, предназначени за публикуване, или на кореспонденция с цел упражняване на контрол. 2. Институция, която извършва такъв контрол. // прил. цензурен.