Дума Описание
ценен ценна, ценно, мн. ценни, прил. 1. Който има висока цена; скъп. Ценна ваза. 2. Прен. Който има положителни качества; важен, нужен. Ценен приятел. 3. Прен. Който е необходим, полезен, навременен. Ценен съвет. 4. Който има важно значение.