Дума Описание
цена мн. цени, ж. 1. Стойност на стока, имущество и др., изразена в пари. Повишение на цените. 2. Прен.Значение, стойност, роля на нещо. Знам цената на твоята помощ. Знам цената си. • С цената на (нещо). Като употребявам или губя нещо. Постигнах всичко това с цената на много лишения. • На всяка цена. При всички случаи, непременно. • Няма цена. Много ценно е.