Дума Описание
целулоза само ед. Спец. 1. Вещество, коеп съставна част от клетъчните стени на растенията. 2. Вещество, получено при преработка на дървесина, от което се произвеждат хартия, изкуствени влакна и др. Завод за целулоза и хартия. // прил. целулозен.