Дума Описание
целувам целуваш, несв. и целуна, св. 1. Докосвам с устни в знак на любов, преданост, нежност, уважение и др. 2. Прен. Докосвам, галя. Слънцето целуваше върховете на планината. — целувам се/целуна се. Само мн. Целувам друг, а той целува мене.