Дума Описание
целокупен целокупна, целокупно, мн. целокупни, прил. В цялостен вид, цял. Целокупен народ.